Kontaktné údaje

Organizátor turnaja

Šachový klub Ružomberok
ZŠ Sládkovičova 10
03401 Ružomberok

Marek Zelnický, riaditeľ turnaja
tel.: +421 907 390 407
mail: marek@sachrbk.sk
web: sachrbk.sk